За нас

За нас

Институт за здравно образование е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и вписана в Централния регистър на юридическите лица за общественополезна дейност на Министерството на правосъдието под №20160824013.

Основна цел на Института е повишаване на общественото доверие към медицинската професия и повишаване на здравната информираност на обществото.

Организацията се финансира чрез дарения, грантове по проекти и стопанска дейност. 

ЕИК 177047615

Име: *
Телефон: *
Имейл: *
Вашето запитване: *