Кампании

Кампании

- Цялостна организация на информационни кампании за превенция на социално-значими заболявания

- Публични събития

- Връзка с медии, институции, заинтересовани организации, научни дружества, медицински специалисти, лечебни заведения

- Изготвяне на публикации и информации за медии и социални мрежи

- Мониторинг и измерване на ефекта