Министерството на здравеопазването подкрепи проекта ни "Това не си го правил"

Министерството на здравеопазването подкрепи проекта ни "Това не си го правил"  в писмо, подписано от зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков. МЗ счита, че инициативи като нашата ще допринесат до изграждането на качества като човешка милосърдност и солидарност сред младите хора и ще допринесе за създаване на траен интерес към кръводаряването.

До момента проектът е подкрепен от МОН, НЦТХ, РУО - Бургас, БЧК.