Приключи кампанията за безплатни прегледи на пушачи и пасивни пушачи в София

Приключи кампанията за безплатни прегледи на пушачи и пасивни пушачи в София

С последен преглед на 14.12 приключи съвместната кампания на Института за здравно образование и Национална асоциация за профилактика на белодробните болести, в която пушачи и пасивни пушачи бяха преглеждани безплатно. Кампанията се проведе със съдействието на Столична община, която предостави своя флуорограф за извършване на изследвания.

От м. май до м. октомври бяха прегледани 429 души. При 120 от тях бе установена Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), т.нар. болест на пушача. Кампанията ще бъде закрита официално на 28 януари, с концерт в театър  "София".