Проучване за качеството на живот на болните с Паркинсон

Институт за здравно образование съвместно с Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" стартират проучване за качеството на живот на болните с напреднал Паркинсон. Целта му е да установи кои проявления на болестта най-силно затрудняват тези пациенти, имат ли лесен достъп до медицински специалисти, наясно ли са с новостите в лечението на напредналия Паркинсон. Проучването е част от съвместната кампания "Открито за Паркинсона". Резулнатите ще дадат възможност за подобрение на условията за достъп до новостите в медицината и облекчаване на живота на пациентите с Паркинсон и техните близки. 

Ако страдате от Болест на Паркинсон, или имате близък с тази диагноза, молим да попълните анкетата, която ще намерите в този линк

Проучване за качеството на живот на пациенти с Болест на Паркинсон

 Анкетата е анонимна, а данните, които се събират, служат само за целите на проучването и не се дават на трети лица.