Съвременната медицина изцяло промени перспективите пред сърдечно болните

Интервю с д-р Иван Герчев, специалист-кардиолог, ръководител на Център по сърдечна недостатъчност – Враца

- Д-р Герчев, кое Ви провокира да участвате в кампанията „Живот със сърдечна недостатъчност“?

- Желанието да участвам бе продиктувано от големия брой на пациентите с проблема „сърдечна недостатъчност“, все още недостатъчната информираност на пациентите за симптомите  и възможността да бъдат предложени на по-широк кръг от хора новите медикаменти за лечение. Програмата дава възможност на повече пациенти, след разговор с лекаря и представяне на документация, да бъдат бързо преценени, дали имат нужда от последващо допълнително изследване и лечение. Да бъдат насочвани за последващ по-обстоен преглед от кардиолог и лекувани по последните европейски ръководства , които се прилагат от колегите.

- Какво представлява сърдечната недостатъчност и кой може да развие заболяването?

Най-общо това е невъзможността на сърцето да изтласка достатъчно количество кръв към органите на тялото, резултат от структурни и функционални сърдечни нарушения. Основни причини са Исхемичната болест, Артериалната хипертония, клапните пороци, нарушенията на ритъма и др. Това са болести , за които разполагаме с най-доказаните медикаменти и, при нужда, инструментални методи на лечение.

- Каква комплексна здравна услуга ще предложи на пациентите Центърът по сърдечна недостатъчност – Враца и как хората могат да го посетят?

- Диагностициране на проблема, даване на насоки за последващо изследване, препоръки за лечението при болни с недостатъчно повлияване на оплакванията, съвети за начина на живот и разпознаване на признаците на влошаване. Центърът се намира в МЦ „Евромед“ във Враца, където е моят кабинет. Всеки желаещ може да го посети чрез предварително записване на час, с направление от личния си лекар.

- Кое е най-важното, което пациентите със сърдечна недостатъчност трябва да знаят, а не знаят?

Да са запознати , че нелекуваните сърдечни заболявания водят до развитие и изява на сърдечната недостатъчност, която впоследствие определя   качеството и продължителността на живота им, че за голяма част от тези болести има адекватно лечение. 

- Какво Вашите пациенти най-често пропускат?

При веднъж постигнат контрол на симптомите те често не провеждат регулярни годишни прегледи при кардиолога си. Други намаляват медикаментите без контакт с лекар, което често води до обостряне и нова хоспитализация. Трети не елиминират рискови фактори като наднормено тегло и пушене, а разчитат само на лекарствата. Важно е да бъдат научени кои са основните признаци и симптоми, да ги разпознават и бързо да се обръщат към проследяващия кардиолог.

- По данни на НЗОК в Област Враца живеят над 5000 души с тази диагноза. Вие имате дългогодишни наблюдения върху заболеваемостта тук. Според Вас – тя увеличава ли се, или намалява? 

Населението в областта застарява, а сърдечните заболявания са по-чести и засягат все по-млади пациенти, поради което възможността за развитие на сърдечна недостатъчност расте. Вероятно бройката е и по-висока, защото част от населението има вече структурни увреди, но още не е изявило оплакванията. Това е моментът, в който могат да бъдат откривани тези промени и прилагано лечение, което забавя или спира напредването на негативните  процеси. При веднъж изявена сърдечната недостатъчност е загубено доста време и рискът от неблагоприятен изход е по-голям.

- Кои са новостите в лечението на това заболяване? Колко години може да преживее човек с такава диагноза?

Налице са нови медикаменти, които блокират редица от патологичните пътища  за прогресия на болестта. Те доказано намаляват смъртността, подобряват качеството на живота , намаляват нуждите от пролежаване в болница. Тези медикаменти са достъпни в нашата страна, реимбурсират се от НЗОК и дават възможност за лечение подобно на това в останалите страни от ЕС. Те осигуряват една по-голяма продължителност на живота. Новите класове лекарства за последните 30 г., са променили изцяло  перспективите пред тези болни. В миналото са прилагани основно медикаменти, намаляващи оплакванията, докато сега са водещи тези, които удължават живота. По отношение на прогнозата -  тя зависи от подлежащото заболяване, настъпилите увреди на сърдечната функция,  тежестта на сърдечната недостатъчност, възрастта и пола. Важно значение имат и придружаващите заболявания, които често водят до обостряне на сърдечната недостатъчност, като анемията и хроничните белодробни болести, също и спазването на предписаното лечение от пациента.

- Можем ли да се предпазим от сърдечна недостатъчност?

Това е възможно при ранно откриване на сърдечните болести, водещи до развитието й, адекватното им лечение и проследяване от специалисти-кардиолози. При вече изявена сърдечна недостатъчност, модифициране на терапията и още по-стриктен и редовен контрол.

Поради големия интерес към безплатните консултации за пациенти със сърдечна недостатъчност, организирани от Центъра по сърдечна недостатъчност във Враца, е обявена нова дата – 28.11. Консултациите са само за пациенти с диагноза „сърдечна недостатъчност“, а не за хора с други проблеми със сърцето! Пациенти, които вече се лекуват при д-р Герчев, не могат да участват в програмата. Записванията на часове се осъществяват на тел. 070010126 (на цена на градски разговор, според тарифния план за мобилни мрежи), в делничен ден между 10 и 17 ч. Моля имайте предвид, че часовете се запълват бързо и ако се нуждаете от консултацията, можете да я осъществите и с направление от личен лекар.