Хематолози от университетски клиники ще консултират пациенти в Благоевград, Шумен и Ямбол

Хематолози от университетски клиники ще консултират пациенти в Благоевград, Шумен и Ямбол

Институт за здравно образование и Българско медицинско сдружение по хематология с подкрепата на водещи университетски хематологични центрове (Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - София, УМБАЛ "Св. Георги" - ПловдивУМБАЛ "Св. Марина Варна") и „Новартис България“ организират Национална информационно-скринингова кампания с цел ранна диагностика и популяризиране достиженията в лечението на хематологичните заболявания.

В първия лъч на кампанията специалисти-хематолози от водещи университетски клиники ще посетят градовете Благоевград, Шумен и Ямбол (13.07 - Благоевград и Шумен), 18.07 - Ямбол и ще консултират безплатно пациенти със съмнения за хематологични заболявания.  Партньори в проекта са РЗИ в съответните населени места, както и местните общински администрации. Кампанията поетапно е насочена към населени места със затруднен достъп до специалист-хематолог.

ЦЕЛТА НА КАМПАНИЯТА

 е оптимизиране пътя на пациента и изграждане на добра връзка между общопрактикуващите лекари със специалисти-хематолози от водещи университетски центрове. Редица хематологични заболявания налагат използването на специализирана диагностика и терапия, които съществуват само в университетските хематологични центрове. Научните постижения в хематологията значително повишават преживяемостта на пациентите с онкохематологични диагнози. Преживяемостта  при някои заболявания е значително удължена в сравнение с преди 1-2 десетилетия и в някои случаи може да е съпоставима с тази при здравите хора на съответната възраст. 

Злокачествените заболявания на кръвта се срещат по-често в развитите страни и причините са заложени в няколко доказани рискови фактори  – излагане на химически вещества, имунни дефицити, автоимунни заболявания, вирусни инфекции, наднормено тегло и придържане към различни диети, имплантологично лечение.

Те оказват влияние  върху разпространието на онкохематологичните заболявания, които условно могат да се разделят на две големи групи - лимфоми и левкемии. Същественото, което е характерно и за двете групи обаче се крие във факта, че благодарение на прогреса в науката, и при лимфомите, и при левкемите преживяемостта се увеличава значително и далеч надхвърля 5-годишната граница, която в онкохематологията е приета като стандартна граница за излекуване.

През  последните години се наблюдава утрояване на преживяемостта на пациентите с лимфоми, а смъртността рязко намалява благодарение на навлизането на иновативни таргетни терапии за лечението на тази група заболявания. При левкемиите кривата на преживяемост също показва благоприятни темпове на покачване.

Основен рисков фактор е възрастта. Злокачествените заболявания на кръвта са в топ 10 по честота както при мъжете, така и при жените. 

За съжаление, България е далеч от световните показатели по ранна диагностика на хематологични заболявания, а ранната диагностика увеличава шансовете за лечение и преживяемост. Пълна кръвна картина (ПКК), направена веднъж годишно, би спомогнала за ранното откриване на подобно заболяване. Ако тя показва отклонения, можете да се обърнете за своевременно проследяване към ОПЛ или към специалист-хематолог.

ПРОУЧВАНЕ

реализирано в България показва, че знанието за заболяванията на кръвта сред анкетираните не е достатъчно. 47% не знаят нищо за хематологичните заболявания. Повече от половината анкетирани споделят, че в последната година не са си правили изследвания на кръвта (пълна кръвна картина). Хората асоциират заболяванията на кръвта най-често с анемията и левкемията. Запитани към кого биха се обърнали, ако трябва да посетят хематолог, 84% от анкетираните отговарят, че биха питали личния си лекар. Затова кампанията е насочена най-вече към личните лекари. 

КАК ПРОТИЧА КАМПАНИЯТА

Кампанията е насочена към общопрактикуващите лекари и специалистите-хематолози в доболничната помощ. Хематологичните заболявания нямат специфична симптоматика и само общопрактикуващият лекар може да прецени и да включи в кампанията подходящи пациенти. 

Специалист-хематолог от университетски център ще посети населени места, където достъпът до такава помощ е затруднен. Той ще прегледа пациенти, които общопрактикуващи лекари записват предварително. 

АКО СТЕ ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР

Свържете се с нас чрез електронната поща office@healthedu.eu или на тел. 070010126, за да получите подробна информация за включването на Ваши пациенти в програмата.

АКО СТЕ ПАЦИЕНТ 

и имате някой от следните симптоми:

- неуточнена хематологична диагноза

- продължителна анемия с прием в болница

- увеличена слезка

- увеличени лимфни възли

Можете да се свържете с личния си лекар или лекуващия Ви лекар, за да бъдете включен в програмата. 

Повече подробности за заболяванията можете да научите тук: