Изложение "Зона Здраве", МОЛ Галерия Бургас, 2 и 3 април - прегледи и изследвания