108 жители на Кнежа бяха прегледани безплатно за глаукома

108 жители на Кнежа бяха прегледани безплатно за глаукома

Националната кампания „Право на зрение“ посети град Кнежа тази събота. 108 жители на Кнежа бяха прегледани безплатно за глаукома – социално-значимо очно заболяване, водещо до необратима слепота. Глаукомата е опасна, защото няма симптоми и човек може да загуби над 50% от зрението си, без да усети нищо. Загубеното зрение не може да се върне, затова усилията на лекарите са насочени към съхранение на останалото зрение. Кампанията се проведе със съдействието на Пациентска организация „Глаукома“ и Община Кнежа.

Рискът от глаукома нараства при възрастните хора (над 60 г.), при жените и при хората с глаукомно-болен в рода.

Прегледите бяха извършени от специалисти-офталмолози от Плевен – доц. д-р Снежана Мургова от Клиниката по очни болести на МУ – Плевен и д-р Лидия Каменова. Включването на хабилитирано лице в кампанията показва изключителната сериозност и ангажимент, с което научната офталмологична общност подхожда към кампанията. А д-р Лидия Каменова е специалист-офталмолог с най-големия глаукомен диспансер в Плевен и региона, която постоянно въвежда научните новости в борбата с това коварно заболяване.

При 20% от прегледаните жители на Кнежа се установи повишено вътреочно налягане – основен рисков фактор за развитие на глаукома. Присъстващите бяха посъветвани редовно да следят вътреочното си налягане и да посещават специалист-офталмолог. Пациентите, при които се докаже глаукома, имат право на диспансеризация при очен лекар и 4 безплатни прегледа за проследяване всяка година.