COVID-19

COVID-19

В този раздел можете да видите научнодостоверна информация и препоръки от Медицински Експертен Съвет относно COVID-19

Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при епидемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)

Насоки за осъществяване на процес по информиран избор и съгласи при лица със SARS –COV-2 и болни от COVID -19 над 18 годишна възраст

Как да различим симптомите на алергия от такива на леко протичащa инфекция с COVID-19

Алгоритъм за поведение в специализирани АГ болници и Многопрофилни болници с АГ отделение

Проф. дмн Радка Аргирова - вирусолог, COVID-19 - алгоритъм диагностика

Проект за прагматичен фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19

Препоръки от кризисния щаб на Българския Зъболекарски Съюз към лекарите по дентална медицина за правилата на асептика и антисептика в лечебните им заведения по време на извънредно положение във връзка с COVID-19

Оценка на риска за инфектиране със SARS-CoV-19 при контактни лица

Лечение на пациенти с COVID 19

Ръководство за безопасност на дейности и антикризисни мерки в структури по обща и клинична патология във връзка с пандемията от COVID-19

Препоръки от епидемиологичния анализ - доц. Нина Гачева

COVID-19

Препоръки за справяне с кризата към полагащите грижи за пациенти със сърдечно-съдови заболявания

Коронавирус и бременност - препоръки към всички бременни жени

COVID-19 и бременност - препоръки към акушер-гинеколози и акушерки

Епидемиология на HСoV при деца - динамика на трансмисията при SARS-CoV-2 инфекция в детска възраст и клинична характеристика

COVID-19 - насоки за работа в неонатологичните звена

Препоръки при пациенти с онкологични заболявания в условията на COVID-19 пандемия

Указания за диагностично и терапевтично поведение и проследяване на лица с психиатрични заболявания и психологични състояния в условията на пандемия от COVID-19

Система от мерки. За поведение и превенция при случаи на COVID-19 в анестезиологичните и реанимационните отделения. Основни насоки за лечение на пациенти с COVID-19 в интензивните отделения.

Трябва ли COVID-19 да притеснява нефролозите? Защо и до каква степен? Затрудненото положение, свързано с ангиотензинрецепторната блокада

Препоръки в денталната практика при лечение на пациенти в условията на коронавирусна инфекция 19 (COVID - 19)

Схеми към алгоритъм за диагностика

Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при епидемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)

Очни прояви при пациенти с COVID-19

За ръководството на здравното заведение в борбата с COVID-19

COVID-19 Initial management - IDCCM Ventilation Algorithm

Информационно ръководство на IFCC за COVID-19

Инструкции и препоръки за работа на клиничните лаборатории в епидемичната COVID-19 обстановка

Резултат от тест - клинично значение

Принципи, които следва да се съблюдават при вземане на мерки с цел ограничаване на зараза и при оказване на медицински помощ при невоенни кризи с цел гарантиране на човешките права

Насоки за осъществяване на процес по информиран избор и съгласи при лица със SARS – COV- 2 и болни от COVID -19

Насоки за осъществяване на процес по информиран избор и съгласи при лица със SARS – COV- 2 и болни от COVID-19 – над 18 годишна възраст в условия на спешност

Насоки за осъществяване на процес по информиран избор и съгласи при лица със SARS – COV- 2 и болни от COVID-19 – под 18 годишна възраст в условия на спешност

Насоки за осъществяване на процес по информиран избор и съгласи при лица със SARS – COV- 2 и болни от COVID -19 – над 18 годишна възраст отказ от лечение

Етични принципи при употреба на Off Label медикаменти в условията на пандемия от COVID- 19

Насоки за осъществяване на процес по информиран избор и съгласи при лица със SARS – COV- 2 и болни от COVID -19 – над 18 годишна възраст в условия извън спешност

Алгоритъм за диагностично и терапевтично поведение и проследяване на неврологични заболявания в условията на пандемия с COVID-19

Препоръки за поведение при остри инфекции на долни дихателни пътища. Особености на пневмонията при COVID-19.

Стъпки при поставянето на лични предпазни средства

Правила за работата на медицинския експертен съвет

Приложение 1. Теоретични основи за употреба на противовирусни средства и имуномодулатори при установена COVID-19

Приложение 2. Кратък преглед на фармакологичната характеристика, профилите на безопасност и лекарствените взаимодействия при проучваните средства за лечение на COVID-19

Алгоритъм на поведение при бременни с COVID-19

Алгоритъм за поведение в структурите по образна диагностика в условията на пандемия с COVID-19

Поведение при пациенти с индикации за лъчелечение в условия на епидемична обстановка (COVID – пандемия) в РБългария

Ръководство за превенция и лечение на COVID-19

Обобщени препоръки за лечение на тежко протичаща COVID-19 инфекция. Препоръки на 36 световни експерти в 4 основни направления.

Пациент с Ковид или съмнение за Ковид – диспнея и/или клинично влошаване

Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts

Материали от други източници относно COVID-19

Коронавирус: Малко история

Препоръки на СЗО към ръководството и служителите на болниците – COVID-19

Адаптирани препоръки за лечение на епилепсия в условията на COVID-19 пандемия

Как УНИЦЕФ помага и се грижи за здравето на децата в България, по време на COVID-19

Ваксини и COVID-19: Какво трябва да знаят родителите

Съвети към бременните по време на пандемията COVID-19

Как да разговаряте с децата си за COVID-19

Безопасно забавление и учене по време на епидемията от коронавирус (COVID-19)

Коронавирус: това, което трябва да знаят родителите и учителите

Кaк децата могат да се борят с COVID-19 - Моят герой си ти

По-голям ли е рискът от заразяване на бременните жени с COVID-19?

Как да останем физически активни пo време на доброволната изолация? СЗО препоръчва 150 минути средноинтензивна или 75 минути високоинтензивна физическа активност седмично.

Ръководство за редовни имунизации по време на COVID-19 пандемия в Европейски регион на СЗО

Временно ръководство на ISTH (International Society of Thrombosis and haemostasis) за установяване и поведение при коагулопатия в хода на COVID-19: Коментар

Ръководство – Педиатричен мултисистемен възпалителен синдром, временно асоцииран с COVID-19

Кризата COVID-19 и нейните последствия за детските хирурзи

Помага ли лечението със стволови клетки в борбата срещу COVID-19

Хората с автоимунни заболявания не са по-застрашени от коронавируса

Коронавирус – Новини, въпроси и отговори

Коронавирус - защо мъжете са по-застрашени