Обучения

Обучения

Обученията на медицинските специалисти са с основен акцент подобряване на комуникативните умения. Времетраенето им зависи от изискванията на възложителя и констатациите на одита. 

За кого са предназначени обученията?

За единични медицински специалисти - общопрактикуващи лекари; специалисти; стартиращи частна практика;

За управители на лечебни заведения

За екипи от регистратури (регистратори, медицински сестри)

За медицински сестри

За смесени колективи от лечебни заведения (лекари, медицински сестри).

Примерни теми на обученията:

Етикет и протокол

Комуникация - какво разбираме под комуникация и как да я подобрим

Преодоляване на бариери в комуникацията

Пациентска удовлетвореност

Имиджът на практиката и клиниката

Маркетинг на медицинската практика

Медицинската практика и медиите

Трябва ли да имаме страници в социалните мрежи

Какво е брандинг и защо е необходим на клиниката

Онлайн присъствие - как да се отличим

Как да говорим за пари 

Разрешаване на конфликти

Умения за консултиране

Темите на обученията могат да се променят според заданията на възложителя и резултатите от одита.