Здравни услуги в селските райони

Здравни услуги в селските райони

В изпълнение на една от  своите цели - осигуряване и подобряване на медицинската помощ в райони, в които липсват медицински специалисти, стартираме кампания по информиране на медицински специалисти за възможността да се възползват от европейско финансиране за създаване и оборудване на медицински кабинети и реализация на здравни услуги в селските райони. Това е възможно по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Eвропейското финансиране на медицинските услуги у нас трудно достига до единични медицински специалисти, особено в по-малките населени места. Повечето европейски програми се реализират в големи болници, като средства се насочват към тях или Министерството на здравеопазването.

Подмярка 6.4 дава рядката възможност единична лекарска практика или малък медицински център да се възползват от безвъзмездна финансова помощ до 200 000 евро.  Важно е да знаете, че това важи само за практики, регистрирани извън областните центрове. До 2020 г. друга възможност на европейско финансиране за инвестиционни проекти на единични медицински специалисти не се очаква.

За пръв път в България кампанията е разработена конкретно за медицински специалисти с предварителна оценка на шанса за получаване на финансиране. Тя се реализира съвместно с Евро Бизнес Консултинг Груп (член на БАКЕП). Подготвили сме и кратка анкетна форма, която предварително да определи шансовете на кандидатстващите, с цел да даде точна информация и да спести излишни разходи.

Попълнете формата по-долу, за да оцените  шансовете си за участие в програмата и натиснете бутон "Изпрати". Попълнете валиден мейл и телефон, за да получите обратна информация. Всички полета са задължителни. 

 

 

 

Вие сте: : *
Практиката ви съществува повече от 3 години?: *
За кое населено място кандидатствате (въведете област и община)?: *
В населеното място, за което кандидатствате, работите поне от 1 година: *
Колко души работят във Вашата практика?: *
Средният годишен приход на Вашата практика е: *
За какво ви е нужно финансиране?: *
Проектът би ли разкрил нови работни места във Вашата практика?: *
Каква сума в лева ви е необходима (въведете цифри)?: *
Име: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Съгласен съм предоставените данни да бъдат използвани само във връзка с настоящата кампания, без предоставяне на трети лица. : *