Подкрепете ни

Подкрепете ни

Ако желаете да станете част от промяната, която да допринесе до по-добро разбиране на медицинската професия, до по-качествено общуване между медицински персонал и обществеността, станете наши доброволци.

Подкрепете някой от нашите проекти с идеи, консултации, доброволен труд или финансиране.

Институтът за здравно образование се издържа чрез дарения и грантове по проекти и реализирани кампании. Със средствата реализираме целите, които сме си поставили - повишаване на здравната информираност, здравна просвета сред младежта и уязвими групи, обучения на медицински специалисти. 

Институтът упражнява собствена стопанска дейност чрез организиране на изложения, обучения, издаване на специализирана литература.

Можете да ни подкрепите с дарение по следната банкова сметка:

IBAN:  BG04UBBS88881000942355

BIC UBBSBGSF

ОББ

Титуляр: Институт за здравно образование

 

Основание: Дарение по проект (име на проекта)