Постановката се игра на 30.10.2017 г. в Народен театър "Иван Вазов". Сумата, събрана от спектакъла е 9894 лв., разпределена за издръжка на трупата и покупка на мобилна апаратура за ранна диагностика на глаукома.