Екип

Екип

Експертите на Института по здравно образование са: лекари, медицински сестри, клинични психолози, специалисти по маркетинг, мениджмънт, обществени комуникации и социална психология, преподаватели във висши училища, журналисти.

Институтът има сътрудници в София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Варна, Бургас, Кърджали, Смолян, Търговище, Разград, Русе, Хасково, Силистра, Видин, Враца, Монтана, Лом, Белоградчик.

Екипът работи в няколко направления:

1. Подготовка и реализация на кампании за информираност и профилактика на социално-значими заболявания

2. Обучения по комуникация за медицински специалисти

3. Създаване на информационни материали и специализирана литература в сферата на медицинската комуникация