За нас

За нас

Институт за здравно образование е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и вписана в Централния регистър на юридическите лица за общественополезна дейност на Министерството на правосъдието под №20160824013.

Основна цел на Института е повишаване на общественото доверие към медицинската професия и повишаване на здравната информираност на обществото.

Средствата, с които Институтът осъществява своята цел, са: организиране на информационни кампании и събития в сферата на здравеопазването, обучения и комуникативни тренинги на медицински специалисти, издаване на специализирана литература. Екипът на организацията обединява медицински специалисти, специалисти в сферата на маркетинга, връзките с обществеността и социалната психология.

Организацията се финансира чрез дарения, грантове по проекти и стопанска дейност. 

Опитът на Института за здравно образование бе признат с авторитетната покана от страна на JA Джуниър Ачийвмънт България за включването му в експертната група за създаването на български HUB (Център) за развитие на предприемачески компетентности и образование, част от European Entrepreneurship Education Hub (EE-Hub, www.ee-hub.eu). Целта на HUB-a е да обедини всички заинтересовани страни в сферата на предприемачеството, като им предостави платформа за работа по създаването на политики и прилагането на конкретни мерки на национално ниво за развитие на предприемаческите компетентности и образование като ключов фактор за успешното икономическо развитие на страната и просперитета на българското общество.

Име: *
Телефон: *
Имейл: *
Вашето запитване: *
Кода от картинката: