Здравно образование за деца и младежи

Здравно образование за деца и младежи

Здравно образование за деца и младежи

Една от целите ни е децата и младежите да имат познания за здравословния начин на живот от най-ранна възраст. Да разпознават симптомите на различни заболявания, да знаят къде и как да търсят помощ за себе си и своите близки и приятели. 

Организираме обучения в училища и детски градини, в които участват медицински специалисти.

Наш партньор е Български Младежки червен кръст.