Кампании

Кампании

- Цялостна организация на информационни кампании за повишаване на здравната информираност, превенция на социално-значими заболявания, организиране на скрининг и прескрининг 

- Публични събития

- Връзка с медии, институции, заинтересовани организации, научни дружества, медицински специалисти, лечебни заведения

- Изготвяне на публикации и информации за медии и социални мрежи

- Мониторинг и измерване на ефекта