Мисия

Мисия

Ние вярваме, че доверие между лекар и пациент се гради с искрено и постоянно общуване. 

Ние смятаме, че неразбирането се поражда от недостатъчно добрата комуникация, в която и лекарите, и пациентите са равностойни партньори. 

Ние считаме, че е право на всеки пациент да получи информация за своето състояние и за състоянието на своите близки на достъпен и разбираем език. 

Убедени сме, че добро здраве се постига с инвестиции в здравно образование, постоянна информираност, медицина, основана на доказателствата и ангажираност от страна на медицинските специалисти, институциите, обществеността. 

Затова нашата мисия е: повишаване честотата и качеството на общуването между лекари, пациенти, неправителствени организации и правителствен сектор, а крайната ни цел е въвеждане на обучения по комуникативни умения като задължителни в учебните заведения, които подготвят медицински специалисти. 

Защото само когато говорим, можем да се разбираме, а само когато се разбираме, постигаме съгласие и доверие.