Снимки от информационно-скрининговата национална кампания "Не чакай диабета! Изследвай се днес!", проведена през ноември-декември 2023 г. в София, Пловдив, Варна и Бургас, чрез измерване на гликиран хемоглобин на пациенти с висок риск от развитие на диабет тип 2.