Скрининги

Скрининги

Институт за здравно образование разполага с експерти за извършване на прецизен скрининг за ранна диагностика на различни видове заболявания, с цел ранно откриване на заболяването и подобряване достъпа до медицинска помощ и качеството на живот.

Всяка скринингова кампания има  различен механизъм и се подготвя и планира според вида на заболяването и рисковите групи.

Характерното за всяка кампания е правилният подбор (прецизиране) на хората, предразположени към конкретното заболяване. 

Съчетаването на скринингова и информационна кампания за всяко конкретно заболяване гарантира по-добър успех и заинтересованост от страна на обществеността.