Тренинги

Тренинги

Тренингите целят да затвърдят получените знания по време на обучението. Включват работа по конкретни казуси, ролеви игри, справяне с трудни ситуации. Темите на тренингите са идентични с темите на обученията или се променят според резултатите от одита на медицинската практика и желанията на възложителя. 

Тренингите се провеждат в малки групи, не повече от 15 души. 

За кого са предназначени тренингите:

За единични медицински специалисти - общопрактикуващи лекари; специалисти; стартиращи частна практика;

За управители на лечебни заведения

За екипи от регистратури (регистратори, медицински сестри)

За медицински сестри

За смесени колективи от лечебни заведения (лекари, медицински сестри).

Примерни теми и казуси, разглеждани на тренингите:

Как да създадем добро първо впечатление

Преодоляване на бариери в комуникацията 

Как да обясняваме на пациента така, че да ни разбират

Как клиниката ни да създаде добро първо впечатление

Да имаме ли фейсбук и какво да пишем там

Общуване с медиите

Разрешаване на конфликти

Умения за консултиране

Как да говорим за пари