При Болест на Бехтерев плуването е най-подходящия спорт

При Болест на Бехтерев плуването е най-подходящия спорт

2023-11-01 15:25:43

Интервю с д-р Стоян Тодоров, специалист-ревматолог в УМБАЛ "Каспела" - Пловдив

Интервюто е изготвено в рамките на проект "Попитайте ревматолога"  на Институт за здравно образование, на база изпратени въпроси от пациенти. 

Въпрос от Л.С., Кричим: При анкилозиращ спондилит и коксартроза, може ли едновременно с биологично лечение да се прилагат и други противовъзпалителни препарати?

Отговор: Да, показано е, като от нестероидните противовъзпалителни се препоръчва celecoxib (или други препарати от групата на коксибите).

Въпрос от К.М., Сливен: При кои биологични препарати е по-малък рискът от реактивиране на латентна туберкулоза?

Отговор: Рискът от активиране на латентна туберкулоза е наличен и сравним при всички биологични препарати. Ето защо тя задължително трябва да се изключи (чрез провеждане на квантиферонов или Т-Spot TB тест) преди започване на биологичната терапия.

Въпрос от К.М., Сливен: При анамнеза за туморно заболяване в миналото, може ли да се приложи биологично лечение на ревматоиден артрит?

Отговор: Анамнезата за прекарано в миналото злокачествено заболяване е относително противопоказание за биологично лечение, а не абсолютно. Трябва да се обсъди тази възможност конкретно за всеки отделен пациент, най-добре от консилиум между ревматолог и онколог.

Въпрос от Ц. Ш., Бургас: При системен лупус, кой биологичен препарат е средство на първи избор?

Отговор: На този въпрос не може да се отговори еднозначно, защото вече има няколко биологични терапевтични възможности при системен лупус. Изборът се определя след обстойно клинично и лабораторно обследване на конкретния пациент в клиника по ревматология.

Въпрос от Т.Н., Созопол: Имам Болест на Бехтерев и изписано лечение. Мога ли да подобря състоянието си с физически упражнения, йога, фитнес или някаква друга физическа активност? Кой спорт е най-препоръчителен за пациенти в моето състояние?

Отговор: Физическата активност при това заболяване е задължителна, като най-добре е да се провежда и системна кинезитерапия назначена от специалист в тази област. От видовете спорт най-подходящ е плуването.