В медиите

В медиите

Всички издания на "Зона Здраве" са отразени от местни и национални медии. Основен партньор на изложението е социалната мрежа за здраве Credoweb